Verhoging tarief box 2

Met ingang van 2020 stijgt dit van de huidige 25 naar 26,25%. Het jaar daarop bedraagt deze heffing 26,9%.

Eerder uitkeren?

Dit betekent dat het voor u als dga duurder wordt om geld uit uw BV te halen via een dividenduitkering. Uitgaande van een uitkering van € 50.000 bedraagt dit verschil € 950.

Rekening-courant aflossen. 

Als u dus van plan bent om op termijn dividend uit uw BV te halen, is het fiscaal aantrekkelijk om dit plan voor 2020 uit te voeren. Zo profiteert u nog van het huidige, “lage” tarief in box 2. Een reden om een dergelijke uitkering uit te voeren kan zijn het aanzuiveren van uw rekening-courantschuld. Is deze flink opgelopen en verwacht u dat de fiscus binnenkort eist dat u deze aanzuivert, dan is met het oog hierop een dividend-uitkering voor 2020 aan te raden.

Indien u weet dat u de komende jaren in box 2 belasting gaat betalen, dan is een goede timing van belang. Zorg ervoor dat u dividend uitkeert of uw aandelen verkoopt voor 2020 om zo nog te kunnen profiteren van het huidige “lage” tarief van 25%.