Het aantal vacatures in het MKB is in 2017 met 33% gestegen tot 118.000 meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in “De staat van het MKB”. Heeft u zelf ook behoefte aan extra personeel, maar twijfelt u omdat uw loonkosten dan stijgen? Bekijk dan welke subsidies er zijn voor het aannemen en opleiden van personeel. Daarmee verlaagt u de drempel om de eerste stap te zetten.

Aannemen van personeel

1. Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kunt u een kandidaat-werknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

2. Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen krijgt u een korting op het loon voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

3. Mobiliteitsbonus voor werkgevers

U krijgt een bonus voor het inzetten van een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer.

4. Premievrijstelling

Als u een uitkeringsgerechtigde kort in dienst neemt, krijgt u premievrijstelling.

5. Subsidie voor werknemers met laag loon

Sinds 2017 bestaat het lage-inkomensvoordeel. Als werkgever krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

6. Lagere R&D-kosten met de WBSO

Besteden u of uw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kunt u uw loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteedt u jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kunt u hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

7. Opleiden personeel

Subsidieregeling Tel mee met taal

Met deze regeling verbetert u de Nederlandse taalvaardigheid van uw werknemers.

8. Oudere of arbeidsgehandicapte werknemers

Premiekorting voor werkgevers

U krijgt korting op de premie als u een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt of houdt.