De aangiften met betrekking tot 2019 moeten uiterlijk 1 mei 2020 binnen zijn bij de belastingdienst of er moet uitstel aangevraagd zijn door uw accountant voor 1 mei 2020. Is er uitstel aangevraagd dan moet uw aangifte binnen zijn bij de belastingdienst voor 1 mei in het jaar daarop volgend.

Als u een BV heeft, dan moet u uw jaarrekening elk jaar deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit kan tot maximaal 12 maanden na afloop van het boekjaar. Let op: BV’s met één bestuurder/aandeelhouder uiterlijk 8 november van elk jaar. Als u dit niet doet dan loopt u het risico op een boete van de belastingdienst.

 

In 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar en in 2021 wordt de AOW leeftijd uiteindelijk 67 jaar.
Bent u geboren nà 30 september 1956 dan is de exacte AOW leeftijd nog niet bekend. Maar deze is
minimaal 67 jaar en 3 maanden.

Wilt u precies weten hoe de stijging in elkaar zit? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/aow.

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar is € 14. Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan € 14 overtreft, dan volgt geen aanslag.

 

Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor hypotheken met een ten minste annuïtair aflossingsschema van 30 jaar. Wel is voorzien in eerbiediging van bestaande leningen. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost. Dit geldt ook indien zij in of na 2013 deze lening oversluiten.

 

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt (voor AOW-gerechtigden gelden lagere bedragen). Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is nu niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280.

 

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor het eerste, tweede, respectievelijke derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Het is echter verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard.

Permanente documenten, zoals notariële akten, pensioenpolissen en vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst, moeten natuurlijk altijd worden bewaard.

Zitten uw werknemers voor hun werk veel op de weg? Zorg dan voor een goede verzekering van dat verkeer! De rechter heeft onlangs weer beslist dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer oploopt bij een reis onder werktijd. Als u uw werknemers voor hun werk “onverzekerd” laat reizen, draait u voor hun schade tijdens die zakelijke reizen op. Die schadeplicht geldt als uw werknemers per auto reizen, maar ook als zij als voetganger of fietser aan het verkeer deelnemen. Voor schade bij woon-werkverkeer is de werkgever niet aansprakelijk. Tenzij in dat ritje van huis naar kantoor – en terug – een zakelijk element zit, bijvoorbeeld het wegbrengen van spullen, het ophalen van een collega.

 

FAQ items aan het laden...