Pet 1 juli 2019 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 21 jaar of ouder recht op het minimumloon.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2019:

  • per maand: € 1.635,60
  • per week: € 377,45
  • per dag: € 75,49